دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 11 | تعداد کل بازدید های مطالب: 569 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: پروژه بازسازی بخش بستری مردان 2 مرکز آموزشی درمانی سوختگی مطهری - ۱۳۹۵/۲/۲۴ -
:: راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه - ۱۳۹۵/۱/۳۰ -
:: راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه - ۱۳۹۵/۱/۳۰ -
:: راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه - ۱۳۹۵/۱/۳۰ -
:: راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه - ۱۳۹۵/۱/۳۰ -
:: توقف - ۱۳۹۴/۸/۴ -
:: توقف - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: بنام یگانه هستی بخش - ۱۳۹۳/۱/۱۶ -
:: چو ایران نباشد تن من مباد - ۱۳۹۳/۱/۱۶ -
:: تبریک سال نو - ۱۳۹۳/۱/۱۶ -
:: خوش آمدید - ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ -