دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 11 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,289 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

پروژه بازسازی بخش بستری مردان 2 مرکز آموزشی درمانی سوختگی مطهری

پروژه بازسازی بخش بستری مردان 2 مرکز آموزشی درمانی سوختگی مطهری تهران

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ -

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ -

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ -

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ -

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ -

توقف

بلققثقثثقفقثفثق

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ -

توقف

نداشتن مجوز از سوی شهرداری

img_yw_news
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ -

بنام یگانه هستی بخش

بنام یگانه هستی بخش

img_yw_news
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ -

چو ایران نباشد تن من مباد

چو ایران نباشد تن من مباد

img_yw_news
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ -

تبریک سال نو

تبریک سال نو

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ -

خوش آمدید

وش آمدید